FÄBODRIKSDAG I  KLÖVSJÖ på Klövsjö Bygdegård
26-27/9 2020 
 sista anmälningsdag 18 /9
Linda Forss Trio gör en specialkomponerad konferensföreställning
som lyfter fram fäbodbrukarens roll i samhällsbygget.

P R O G R A M

D A G 1  2 6 / 9

09.00 Välkomstfika börjar serveras.

09.30 Kauking. Invigningstal av Landshövding Jöran Hägglund

10.00 Fäbodbruk i Jämtland-Härjedalen genom tiderna. Arkeolog
Anders Hansson, Jamtli

10.30 Presentation av ”Bredbandsbullerby-buan”. Nystart av fäbod. Thorsten Laxvik m.fl.

11.20 Hur ser fäbodbruket ut i Alperna? Rapport från studieresan i
Eldrimners fäbodprojekt. Birgitta Sundin, Eldrimner

Introduktion till seminarier

12.00 Lunch.

13.00 Seminarier
- Verkstad i hur man gör egen löpe.
- Livsmedelstillsyn (regelverk) och livsmedelshantering på fäbodar.
- Mulbetesrätten och skogsbete
- Rovdjursfrågan
  Länsstyrelsen i Jämtlands län leder seminarierna

14.30 Fika/bensträckare.

15.15 Seminarier fortsättning.

16.30 Presentation av Berg och Härjedalens kommuner.
Therese Kärngard och Anders Häggkvist. Ko på rot - Erik Daabach.

17.30 Dagens program avslutas.

19.00 Ostprovning - Eldrimners fäbodprojekt

19.30 Middag

Mer om verkstad i hur man gör egen löpe:
Demonstration av hur man tar tillvara och torkar löpmage, bereder
och använder löpvatten. Handledare: Kristina Åkermo, veterinär
och hantverksmejerist.

Mer om ostprovning:
Provsmakning utifrån en sensorisk modell
(”Affärsutvecklingsmanual för fäbodbrukare och mathantverkare”,
sid. 15-26; eller under Fäbodprojektet på eldrimner.com) av ostar
som gjorts under projektets kurser och av deltagarnas ostar.
(så ta med en ost från din buvall till ostprovningen!).

D A G 2  2 7 / 9

09.00 Extra Årsstämma med FSF

10.00 Fäbodriksdag-överläggningar.

12.00 Nationell livsmedelsstrategi - framtiden för
produkter på fäboden. Hushållningssällskapet.

12.30 Lunch

13.00 Besök på fäbodvall i Klövsjö. Erik Olsson
fäbodbrukare. Avslut av Fäbodriksdagen.

Övrig information:
Programmet som pdf

Konferensavgift: 500 kr Jämtland-Härjedalen
 
sista anmälningsdag 18 /9

Fäbodförening JHFF Swedbank Bg 5472-7151
Medlemsavgift: 100 kr

Frågor: Inga-Lis Bromée 0703480971

Anmälan: Christer Morlind  0702496654
jamtlandharjedalen.fabodliv@gmail.com

På Facebook: https://www.facebook.com/groups/752501455286971/


Inbjudna gäster:
Länsstyrelsen i Jämtland
Landsbygdsminister Jenny Nilsson
Landshövding Jöran Hägglund
Kock Magnus Nilsson (f.d. Fäviken)
Kommunalråden Berg & Härjedalen
Lars Kardell - Professor emeritus. Författare till boken
"Klövsjös fäbodar".
Anita Myhr - fäbodbrukare Myhrbodarna
Per Nilsson - rådgivare i livsmedel och mathantverk
Martin Klarstedt - Miljö & Bygg Rättviks kommun
Cilla Gauffin-Miljö & Bygg Berg & Härjedalens kommuner.
Erik Daabach - Per-Hans jordbruk i Hede.


Boende:

Klövsjöfjäll: www.klovsjofjall.se  0682-41 31 00

Storhogna Högfjällshotell & Spa, www.storhogna.com
0682-41 30 30

Forbondetorpet: Marta Järveryd Styf  http://www.forbonden.se/
Mobil: 072-730 89 10


Samarbetspartners:

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland, LRF, Jamtli,
Hushållningssällskapet, Länsförsäkringar, Heimbygda,
Bergs kommun och Härjedalens kommun samt
Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk

Välkomna till Klövsjö!

Foto: Christer Morlind  Kassör i Jämtland-Härjedalens